Uw praktijk volledig geoptimaliseerd.

In een praktijk die volledig geoptimaliseerd is volgens het PDI Business Model komen alle goede dingen samen.

  • Uw patiënten zijn zeer tevreden en komen graag in uw praktijk
  • Uw medewerkers werken met heel veel plezier en komen iedere dag graag werken
  • U gaat zelf iedere dag ‘fluitend naar uw praktijk’
  • De kwaliteit van de tandheelkunde is hoog
  • De productie is hoog, de werkdruk laag
  • Financieel draait de praktijk uitstekend

Te veel om waar te zijn? Veel collega’s gingen u voor en ervaren dit nog elke dag.

In deze cursus leert u hoe u uw praktijk zeer efficiënt kunt organiseren met veel aandacht voor kwaliteit, aandacht voor uw patiënten en heel veel voldoening voor uzelf en medewerkers.

Voor wie?

Deze cursus is uitstekend geschikt voor:

  • tandartsen die hun praktijkorganisatie willen verbeteren
  • startende tandartsen die een eigen praktijk willen beginnen
  • praktijkmanagers die de organisatie van de praktijk willen verbeteren

Programma

Het programma is opgebouwd uit hoofdthema’s die in vier sessies van twee dagen worden behandeld, de vier pijlers.

 

Sessie 1 Strategisch omgaan met tijd

Uw belangrijkste productiemiddel is tijd. Om een gezonde praktijk te hebben moet u op de juiste wijze omgaan met deze tijd. Veel tandartsen verliezen belangrijke productietijd door dingen te doen die ze beter kunnen delegeren. Het doel van een goede planning is om verliestijd te elimineren. Daarvoor is het nodig dat de tandarts werkt op meer behandelkamers. In deze eerste sessie leert u alles over de meerkamer planning, Hoe werkt dat nu precies, wat wel en niet doen om deze planning goed te laten functioneren. Uiteindelijk maakt u uw eigen meerkamer blokplanning.

Er wordt stilgestaan bij de ideale praktijkorganisatie, uw doelstellingen en wat is haalbaar in uw eigen praktijk.

Gedragsprofiel.

De vooraf gedane gedragsanalyse zal worden uitgelegd en besproken. U leert wat de sterke punten van uw eigen gedrag zijn en hoe u die kunt benutten. Daarnaast leert u wat uw valkuilen zijn en wat dat kan betekenen in de omgang en communicatie met anderen. Met deze inzichten kunt u uw gedrag benutten om tot betere prestaties en een fijne werksfeer in uw praktijk te komen.

Sessie 2 Optimalisatie van de Werkprocessen

De planning is het hart van het werken op meer kamers maar niet het meest lastige van deze werkwijze. Hoe er in de kamers wordt gewerkt is bepalend voor het succesvol werken met dit concept. Belangrijk is de behandelingen zo eenvoudig mogelijk uit te voeren en zoveel mogelijk te standaardiseren.

Er zal worden stilgestaan bij de ideale kamerinrichting zodat efficiënt werken de standaard is. In deze sessie leert u hoe het gebruik van apparatuur en instrumentarium de efficiëntie kunnen verbeteren. Er is aandacht voor ergonomisch werken en ‘four-handed dentistry’ zodat u efficiënt en gezond kunt werken in de juiste werkhouding waardoor lichamelijke klachten kunnen worden voorkomen.

Omdat uw medewerkers een cruciale rol hebben in het leveren van kwalitatief uitstekende tandheelkundige zorg is de benadering van PDI erop gericht dat de tandarts en zijn medewerkers een professioneel samenwerkend team zijn. U zult leren hoe u uw assistenten kunt motiveren en inspireren door ze bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid te geven. U doet dit door de principes van ‘Verdeeld Management” toe te passen.

U zult ervaren dat een goede productie niet wordt verkregen door harder en langer te werken, maar door slimmer te werken. Door uw patiëntenstroom en werkprocessen te optimaliseren.

Sessie 3: De kunst van marketing

Om de kwaliteit van tandheelkunde in uw praktijk op een hoger niveau te brengen zult u uw patiënten meer moeten bieden dan het standaard werk. In veel gevallen zal een gedegen behandelplan gemaakt moeten worden. In deze sessie leert u hoe u de patiënt helpt beslissen om dat plan te laten uitvoeren. U leert hoe het besluitvormingsproces bij de patiënt werkt, en hoe u daarop in kunt spelen. U bent in staat om de patiënt enthousiast te maken voor uw plan. U weet met bezwaren om te gaan, en resultaatgericht het gesprek af te sluiten. U zult ervaren dat de belemmering die u meent bij de patiënt waar te nemen, vaak tussen uw eigen oren zit. De patiënt wil wel maar zoekt bij u de bevestiging dat hij een juiste beslissing neemt. Het resultaat zal zijn dat u meer uitgebreide behandelplannen gaat uitvoeren wat uw werk een stuk leuker maakt.

Sessie 4: Ondernemerschap

Uw tandartspraktijk is een onderneming en dat vraagt om een bedrijfsmatige aansturing met als belangrijk doel uw financiële positie op lange termijn veiligstellen. In deze sessie leert u hoe u voor ieder jaar uw resultaatdoelstelling kunt bepalen. Vervolgens krijgt u een hulpmiddel ter beschikking waarmee u dagelijks uw resultaten kunt volgen en zo nodig kunt bijsturen. Per dag kost u dit minder dan één minuut van uw tijd. U weet iedere dag hoe u ervoor staat en dat is een groot verschil met vaak de huidige situatie wanneer u de werkelijke resultaten pas onder ogen ziet bij het verschijnen van de jaarrekening van het afgelopen jaar, wanneer u er niets meer in kunt veranderen. Naast uw financiële beloning krijgt u meer rust in uw bestaan en bent u in staat leuke dingen te doen naast uw praktijk. Het zal leiden tot een gevoel van alles onder controle hebben.

U leert ook wat de beste juridische structuur voor uw onderneming is om uw financiële toekomst veilig te stellen.

U leert hoe een jaarrekening is opgebouwd en wat de verschillende posten daarin betekenen zodat u in het gesprek met uw accountant wat meer beslagen ten ijs komt.

 Cursusleider

Deze cursus wordt verzorgd door Verry van Rossum. Hij zal u op inspirerende wijze leren hoe u het PDI Business Model in uw praktijk kunt toepassen. Hij heeft inmiddels meer dan zeventien jaar ervaring in het verbeteren van de organisatie in tandartspraktijken. Daarvoor was hij zelfstandig trainer-coach en consultant, actief in verbetertrajecten voor commerciële- en overheidsorganisaties.

Uw Investering

Uw investering voor deze achtdaagse interactieve cursus bedraagt € 5.950, – (vrij van BTW) inclusief syllabus, gedragsanalyse en verblijfskosten gedurende de dag.

Inschrijving:

Cursusdata 2024

Alle cursus data zijn op vrijdag en zaterdag .

Voor het voorjaar van 2024 zijn de volgende data gepland.

Sessie 1      09 en 10 februari

Sessie 2      08 en 09 maart

Sessie 3       05 en 06 april

Sessie 4       03 en 04 mei

 Lokatie   Centraal in Nederland

Voor het najaar van 2024 zijn de volgende data gepland.

Sessie 1       13 en 14 september

Sessie 2       11 en 12 oktober

Sessie 3       08 en 09 november

Sessie 4        06 en 07 december

Lokatie   Centraal in Nederland

 

 

Klik hier voor het Inschrijfformulier