Wat u tijdens uw universitaire opleiding heeft gemist.

 Uw praktijk een gestroomlijnd bedrijf!

Tijdens uw universitaire opleiding wordt u uitstekend voorbereid op uw werk als tandheelkundig professional. Vervolgens mag u uw eigen praktijk gaan beginnen zonder enige bedrijfsmatige achtergrond.

Enthousiast begint u uw praktijk maar komt er na verloop van tijd achter dat een praktijk voeren lastiger is dan gedacht.

In de huidige tijd wordt het u niet gemakkelijk gemaakt. Patiënten worden veeleisender terwijl de zorgverzekeraars veel druk uitoefenen op de kosten.

Veel tandartsen ervaren daardoor de werkdruk als erg hoog terwijl de resultaten niet zijn wat ze gedacht hadden.

Deze cursus biedt u adequate oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen. Met het PDI business model kunt u uw praktijk op een moderne efficiënte wijze voeren met hoge kwaliteit tandheelkunde en veel aandacht voor uw patiënten. Dit model is in het verleden in  de markt gezet als Prism concept, anderen noemen het het Teamconcept.  De kern is om met uw gehele team kwalitatieve mondzorg te leveren en de kwaliteit van leven voor uw patenten te verbeteren.

Programma

Het PDI business model is opgebouwd uit vier hoofdthema’s, de sleutels tot succes. In iedere sessie wordt er één thema behandeld.

Sessie 1 Strategisch omgaan met tijd!

Een van de meest waardevolle middelen in een tandartsenpraktijk is tijd. Daarom moet zoveel mogelijk tijd worden besteed aan productie activiteiten. In deze sessie leert u hoe u optimaal uw tijd kunt benutten. Dat betekent een nieuw afspraken schema met een andere planning en behandelmix, gebaseerd op tijdeenheden van tien minuten. Hoe op een andere wijze met uw faciliteiten en apparatuur om te gaan. U zult gaan begrijpen dat u uw medewerkers op een andere manier kunt inzetten zodat zij bijdragen aan uw productiviteit. U weet de juiste prioriteiten te stellen zodat u actief de leiding neemt in wat u op een dag doet in plaats van passief reageren op wat er langs de stoel komt. Na afloop van deze sessie bent u in staat om uw eigen maatwerk afspraken schema te maken waarin u dagelijks een goed overzicht hebt van de productie die u elke dag realiseert.

Sessie 2: Werkprocessen

De behandelkamer is het hart van de tandartsenpraktijk waar alle inkomsten worden gegenereerd. Wat hier gebeurt heeft invloed op de gehele organisatie. Alle processen moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd. In deze sessie leert u hoe u het gebruik van apparatuur, instrumentarium, positie en werkhouding kunt coördineren. U bent na de sessie in staat ergonomisch te werken en de ‘four handed dentistry’ principes volledig toe te passen. U leert hoe u de beste productie kunt behalen.

Omdat uw medewerkers een cruciale rol hebben in het leveren van kwalitatief uitstekende tandheelkundige zorg is de benadering van PDI erop gericht dat de tandarts en zijn medewerkers een professioneel samenwerkend team zijn. U zult leren hoe u uw assistenten kunt motiveren en inspireren door ze bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid te geven. U doet dit door de principes van ‘Verdeeld Management” toe te passen.

U zult ervaren dat een goede productie niet wordt verkregen door harder en langer te werken, maar door slimmer te werken. Door uw patiëntenstroom en werkprocessen te optimaliseren.

Sessie 3: De kunst van marketing

Om de kwaliteit van tandheelkunde in uw praktijk op een hoger niveau te brengen zult u uw patiënten meer moeten bieden dan het standaard werk. In veel gevallen zal een gedegen behandelplan gemaakt moeten worden. In deze sessie leert u hoe u de patiënt helpt beslissen om dat plan te laten uitvoeren. U leert hoe het besluitvormingsproces bij de patiënt werkt, en hoe u daar op in kunt spelen. U bent in staat om de patiënt enthousiast te maken voor uw plan. U weet met bezwaren om te gaan, en resultaatgericht het gesprek af te sluiten. U zult ervaren dat de belemmering die u meent bij de patiënt waar te nemen, vaak tussen uw eigen oren zit. De patiënt wil wel maar zoekt bij u de bevestiging dat hij een juiste beslissing neemt.

Sessie 4: Ondernemerschap

Als goed ondernemer heeft u op het juiste moment nauwkeurige informatie nodig. U leert in deze sessie om de resultaten van uw praktijk te volgen. U krijgt meetinstrumenten die u in staat stellen de juiste beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de te delegeren taken, de planning, en het stellen van prioriteiten. PDI geeft u het juiste zakelijke gevoel. U bent in staat om met objectieve gegevens te beslissen of uw investeringen rendabel zijn. Als gevolg daarvan kunt u dus een zeer rendabele praktijk hebben waarmee ook uw toekomst financieel veilig gesteld wordt. U kunt uw eigen beloning creëren en onderhouden. Naast uw financiële beloning krijgt u meer rust in uw bestaan en bent u in staat leuke dingen te doen naast uw praktijk. Het zal leiden tot een gevoel van alles onder controle hebben. U leert ook wat de beste juridische structuur voor uw onderneming is om uw financiële toekomst veilig te stellen.

Gedragsanalyse

Waarom is de ene tandarts succesvoller dan de andere? Waarom kan de een beter overweg met zijn assistentes dan de ander? Natuurlijk spelen kennis, kunde, opleiding en ervaring een rol. In de meeste gevallen zijn deze verschillen te verklaren vanuit ons gedrag. Om succesvol te kunnen zijn in uw praktijk zal uw eigen gedrag moeten passen bij het gedrag dat nodig is om uw taken goed te kunnen vervullen. Dit gedrag wordt inzichtelijk gemaakt met een TSI gedragsanalyse van TTI Success Insights. Dit geeft een beeld van zowel het natuurlijke gedrag van een mens, als het gedrag dat hij of zij als reactie op de omgeving vertoont. Deze analyse levert u een unieke rapportage op die uitgaat van uw individuele gedragskenmerken. Hiermee bent u straks in staat om meer rendement uit uw talenten te halen. Vooraf aan de training wordt u gevraagd aan deze analyse mee te werken, zodat u daar tijdens de training al mee kunt werken. Dit betekent een behoorlijke individuele verdieping.

 Cursusleider

Deze cursus wordt verzorgd door Verry van Rossum. Hij zal u op inspirerende wijze leren hoe u het PDI Business Model in uw praktijk kunt toepassen. Hij heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring in het verbeteren van de organisatie in tandartspraktijken. Daarvoor was hij zelfstandig trainer-coach en consultant, actief in verbetertrajecten voor commerciële- en overheidsorganisaties.

Uw Investering

Uw investering voor deze achtdaagse interactieve cursus bedraagt € 5.900,- (vrij van BTW) inclusief syllabus, gedragsanalyse en verblijfskosten gedurende de dag.

Inschrijving

 

Cursusdata 2020

Najaar

4  en    5 september

2  en    3 oktober

6  en   7 november

11  en  12  december

 Lokatie

De cursus vindt plaats in de omgeving van ochten.

De exacte lokatie wordt later bekend.

Klik hier voor het Inschrijfformulier