Een belangrijk aspect van uw tandartsen praktijk is leiding geven aan uw medewerkers. Soms kan dit zelfs een grote uitdaging zijn.

U kunt ervoor zorgen dat uw medewerkers gemotiveerd blijven door een goede mensgerichte benadering.

Houd rekening met de drijfveren van uw medewerker. Wil zij zich verder ontwikkelen, geef daar ruimte voor of nog sterker, stimuleer dat. Uw assistente voelt zich prettig en functioneert zo lang als ze bij u werkt uitstekend.

Hierbij hebt u te maken met uw stijl van leiding geven die van grote invloed is. Deze houdt nauw verband met uw gedrag. Bent u de motivator door duidelijk resultaatgericht en stimulerend te zijn? De leidinggevende die als doel heeft de assistente zoveel mogelijk te laten leren?  Bent u vooral sterk in de aandacht voor de mens?

Natuurlijk kunt u zien aankomen dat een assistente haar enthousiasme verliest, let daarvoor op haar gedrag. Wat ziet u veranderen in haar humeur, houding of opmerkingen. Het is vaak het begin van erger. Door er over te praten en vooral actief te luisteren kunt u het probleem achterhalen en er mogelijk wat aan doen. Maar hoe begint u nu zo’n gesprek, wat vraagt u?

Leiding geven is mensenwerk. Tijdens deze cursus leert u een aantal technieken en vaardigheden die u nodig heeft bij het vervullen van uw leidinggevende taken.

Daarmee bent u in staat om uw medewerkers te inspireren en daarmee gemotiveerd te houden.

Doelgroepen

Tandartsen en praktijkmanagers die leiding geven aan een of meerdere assistentes.

 Onderwerpen

 • Motiveren van assistentes
 • De tandarts/leidinggevende als inspirerende manager
 • Wat is mensgericht werken?
 • Welke managementvaardigheden zijn belangrijk?
 • Welke leiderschapsstijlen passen bij u?
 • Waar zit de kracht van uw team?
 • Het voeren van bijsturingsgesprekken
 • Het voeren van Functioneringsgesprekken
 • Hoe om te gaan met rationele en gevoelsmatige reacties

 Gedragsanalyse

Waarom kan de een beter overweg met zijn assistentes dan de ander? Natuurlijk spelen kennis, kunde, opleiding en ervaring een rol. In de meeste gevallen zijn deze verschillen te verklaren vanuit ons gedrag. Om succesvol te kunnen zijn in het aansturen van uw medewerkers is het goed om te weten wat uw sterke eigenschappen en wat uw valkuilen zijn vanuit uw gedrag. Dit gedrag wordt inzichtelijk gemaakt met een TSI gedragsanalyse van TTI Success Insights. Dit geeft een beeld van zowel het natuurlijke gedrag van u als mens, als het gedrag dat u als reactie op de omgeving vertoont. Deze analyse levert u een unieke rapportage op die uitgaat van uw individuele gedragskenmerken. Hiermee bent u straks in staat om de juiste stijl van leiding te geven aan uw medewerkers. Vooraf aan de cursus wordt u gevraagd aan deze analyse mee te werken zodat u daar, tijdens de cursus al mee kunt werken. Dit betekent een behoorlijke individuele verdieping.

 Werkwijze

Tijdens de cursus wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continu af.

Duur

Deze cursus duurt twee aaneengesloten dagen op vrijdag en zaterdag.

Resultaat

U bent na deze intensieve cursus in staat om:

 • Uw voorbeeldfunctie als manager te versterken
 • Beter resultaten te behalen door de mens in uw praktijk meer aandacht te geven
 • Rationeel van gevoelsmatig gedrag te onderscheiden en er naar te handelen

Cursusleider

Deze cursus wordt verzorgd door Verry van Rossum. Hij zal u op enthousiaste wijze, mede vanuit zijn eigen ervaringen als leidinggevende, leren hoe u medewerkers kunt inspireren en gemotiveerd kunt houden. Hij heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring in het verbeteren van de organisatie in tandartspraktijken. Daarvoor was hij zelfstandig trainer-coach en consultant, actief in verbetertrajecten voor commerciële- en overheidsorganisaties.

Uw investering

Uw investering voor deze tweedaagse cursus bedraagt   € 1.950,= vrij van BTW inclusief verblijfskosten gedurende da dag, deelnemersmaterialen, en TSI gedragsanalyse.

Cursusdata 2023

Op aanvraag

Cursusdata op aanvraag.

Klik hier voor het Inschrijfformulier