Veel praktijkhouders hebben wel eens de behoefte om te weten waar de praktijk staat, doe ik het goed in vergelijking met anderen? Maar waar vergelijkt u mee? Is die andere praktijk wel vergelijkbaar met de uwe? Zou het niet veel beter zijn om uw praktijkvoering te laten beoordelen door een externe organisatie die tevens kan beoordelen wat er binnen uw specifieke praktijksituatie mogelijk is. Kan er zoveel meer productie worden gemaakt dat de kortingen van 2015 kunnen worden weggewerkt? Kan de organisatie zodanig worden aangepast dat een werkdag niet meer uitloopt? Hoe kunnen de assistentes beter gaan functioneren? Hoe kan mijn planning beter? Hoe doen mijn tandartsmedewerkers het? Op al deze en vele andere vragen kunt u een goed antwoord krijgen door een Praktijkanalyse te laten uit voeren.

Hoe wordt de analyse uitgevoerd?

  • Vooraf worden de meest recente jaarcijfers geanalyseerd
  • In uw praktijk wordt meegekeken om te zien wat er in uw praktijk gebeurt
  • Er wordt een rapportage opgesteld
  • het analyse rapport wordt met u besproken
  • Er wordt daarbij aangeven wat de verbeter mogelijkheden zijn

Uw praktijk wordt onder andere beoordeeld op de volgende punten

Productie
Planning
Werkprocessen
Efficiëntie
Tijdbewustzijn
Werktijden
Gebruik van capaciteit

Zorg voor de patiënt
Begeleiding door de praktijk
Aandacht voor specifieke wensen
Op het gemak stellen
Verzorging van de patiënt

Financiën
Omzet
Beoordeling kosten
Rentabiliteit
Liquiditeit
Vermogenspositie

Communicatie
Uitleg van de behandelingen
Bespreken van een behandelplan
Communicatie met medewerkers
Contact van medewerkers met patiënten
Profilering van de praktijk

Resultaat
Na de analyse wordt met u het analyserapport besproken waarin op meer dan twintig aspecten de sterke en zwakke punten duidelijk uiteengezet worden. Tijdens deze terugkoppeling wordt met u besproken wat de mogelijkheden van uw praktijk zijn en op welke wijze u uw resultaten kunt verbeteren.

Investering
Voor deze grondige praktijkanalyse investeert u een bedrag van € 1.250,= vrij van BTW. Dit is inclusief reiskosten van de consultant, opstellen en bespreken van het analyserapport.