Er zullen weinig (aankomend) tandartsen zijn die voldoende kapitaal hebben om een eigen praktijk te starten zonder externe financiers.

Het verkrijgen van externe financiering is sinds de financiële crisis een stuk lastiger geworden. Ook als tandarts moet je met een heel goed verhaal komen bij de bank om die financiering los te krijgen.  Een van de zaken die men eist is een goed onderbouwd bedrijfsplan.

Overigens is het ook verstandig om voor uw huidige praktijk eens een bedrijfsplan te schrijven en daardoor goed over de toekomst na te denken. Een investeringsplan maken, strategische keuzes maken, enzovoorts.

Een tandartspraktijk anno nu is een bedrijf dat ook een bedrijfsmatige wijze gerund moet worden. Een goed toekomstgericht plan is dan een goede manier om uw eigen toekomst te bepalen.

Cursus het schrijven van een bedrijfsplan.

Uitgangspunt bij het opstellen van het bedrijfsplan is dat het uw eigen plan moet zijn. U moet er volledig achter staan, en het kunnen verdedigen bij de bank. Tenslotte bent u de persoon waarmee de bank de financieringsovereenkomst aan gaat, en in wie de bank dus voor meer dan 100% vertrouwen moet hebben.

Programma

Stap 1; Voorbereidingsfase

In deze fase zullen we samen een aantal zaken moeten bespreken of onderzoeken.

Het gaat daarbij om de volgende zaken:

Persoonlijke visie over tandheelkunde

 • Tandheelkundige markt in Nederland en in uw vestigingsplaats met zijn omliggende regio
 • Vestigingseisen
 • Concurrentie
 • SWOT analyse
 • Marketing, waaronder werving patiënten, promotie, etc.
 • Huidige situatie
 • Gewenste situatie
 • Financiële middelen
 • Omzet en kosten

Stap 2, Structuur van het bedrijfsplan

Het plan zal worden geschreven aan de hand van de volgende hoofdstukken

 1. Het idee of concept
 2. Uitwerking van het idee
 3. Wat zijn de specifieke diensten die worden aangeboden
 4. Waarom wordt deze praktijk succesvol
 5. Wat wordt de doelgroep
 6. Welke middelen?
 7. Personeel
 8. Wanneer moet alles gerealiseerd zijn met de daarbij behorende planning
 9. Missie/visie
 10. Marketingplan
 11. Wettelijke vereisten
 12. Begroting en financiering
 13. De tandarts(ondernemer) zelf
 14. Conclusies

Duur van de cursus

Deze cursus duurt 2 dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Werkwijze

Tussen de eerste en de tweede cursusdag liggen twee maanden. Deze tijd wordt gebruikt om de nodige gegevens te verzamelen.Er wordt gewerkt in kleine groepen zodat de aandacht voor uw persoonlijke plan maximaal is en er toch voldoende interactie is tussen de verschillende deelnemers.

Uw investering

Uw investering voor deze tweedaagse cursus bedraagt   € 1.950,= vrij van BTW, inclusief deelnemersmaterialen en verblijfskosten gedurende de dagen.

Cursusleider

Deze cursus wordt verzorgd door Verry van Rossum. Hij heeft veel ervaring met het opzetten en stroomlijnen van de organisatie in tandartspraktijken. Hij heeft (beginnende) tandartsen geholpen de praktijk op te zetten en de financiering rond te krijgen.

Cursusdata 2023

Cursusdata op aanvraag

Klik hier voor het Inschrijfformulier