De moderne tandartspraktijk beschikt over meer behandelstoelen. Een logisch gegeven in de huidige tijd waar kostenbewust werken noodzakelijk is. Het doel van werken op meerdere behandelkamers is om efficiënter te kunnen werken met onder meer als resultaat een kwalitatief hoog niveau van tandheelkunde.

Efficiënt werken betekent ook de kosten in de hand houden. Om dat te kunnen doen zal de tandarts/ eigenaar zelf op meer stoelen moeten werken. Het is in het algemeen niet zinvol om een tweede tandarts in de praktijk te laten werken tegen een vaak veel te hoog honorarium. In veel gevallen wordt op dit werk verlies geleden. Slimmer is om zelf die capaciteit te benutten. U werkt dan veel plezieriger en met beter resultaat.

Een goede planning is dan wel heel cruciaal. Gebleken is dat menig tandarts zijn eigen planning maakt, al of niet afgekeken van collega’s, en daar niet tevreden over is. Maar hoe moet die planning er dan uit zien.  Op welk moment ga ik dan van de ene naar de andere stoel. Moet ik ‘tandartstijd’ plannen? Moet ik de preventie assistente een eigen programma geven? Wat is het beste aantal stoelen om op te werken?  Het zijn een aantal vragen die u zichzelf wellicht heeft gesteld.

In deze cursus zult u dan ook leren wat een goede planning is en hoe u die moet opstellen. U krijgt antwoord op alle vragen die u zichzelf heeft gesteld omtrent een meerkamerplanning. Daarnaast zullen er in uw praktijk een aantal zaken moeten veranderen om ook daadwerkelijk met de planning succesvol te kunnen werken.

Programma

 • Wat wilt u bereiken met werken op meerdere stoelen?
 • Meer behandelstoelen, voor – nadelen
 • Uitgangspunten meerkamerplanning
 • Vier klassen behandelingen, wanneer plannen
 • Opbouw dagschema
 • Controle en pijnklachten, hoe deze inplannen
 • Op hoeveel stoelen kan één tandarts werken
 • Wat wel en niet doen om op tijd te werken?
 • Rollen in de praktijk bij meerstoelenconcept
 • De psychologische omslag van de patiënt
 • Uw eigen meerstoelplanning samenstellen.
 • Bepalen eigen doelstellingen
 • Wat is de ideale praktijk indeling voor een meerstoelenpraktijk?
 • Welke taken kunnen worden gedelegeerd?

Resultaat

Na de cursus weet u hoe een meerstoelenplanning moet opstellen en weet u wat er nodig is om te werken met een meerstoelenplanning. U hebt tevens voor uzelf bepaald wat u in uw praktijk wilt bereiken.

 Voor wie is deze cursus

Voor de tandarts die op meer stoelen werkt en dat graag nog beter wil doen of voor de tandarts die op meer stoelen wil gaan werken.

Duur van de cursus

Deze cursus duurt 2 dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Uw investering

Uw investering voor deze tweedaagse cursus bedraagt   € 1.395,= vrij van BTW inclusief verblijfskosten gedurende dag en deelnemersmaterialen.

 Cursusleider 

Deze training wordt verzorgd door Verry van Rossum. Hij zal u op inspirerende wijze leren hoe u een meerkamerplanning kunt maken. Hij heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring in het verbeteren van de organisatie in tandartspraktijken. Daarvoor was hij zelfstandig trainer-coach en consultant, actief in verbetertrajecten voor commerciële- en overheidsorganisaties.

Cursusdata  2024

Voorjaar       23  en 24 februari

Najaar           27 en 28 september

 

Lokatie

De cursus wordt gegeven bij Dental Best Practice

Organisatie

PDI is een samenwerking aangegaan met Dental Best Practice bv.

De gehele organisatie van de cursus wordt verzorgd door Dental Best Practice.

Klik hier voor het Inschrijfformulier