Dé meest belangrijke functie van de tandartsassistente is het assisteren van de tandarts aan de stoel en het verrichten van de bijbehorende, ondersteunende procedures. Om efficiënt en effectief te kunnen assisteren aan de stoel, is het van essentieel belang dat de assistente de verschillende stappen kent van iedere behandelprocedure die door de tandarts wordt verricht. Alhoewel geen twee tandartsen precies dezelfde technieken zullen toepassen, zijn er een aantal fundamentele principes en hoofdstappen die bij alle procedures gelijk zijn.

In het PDI Business Model heeft de klinisch assistente een aantal belangrijke taken die gebaseerd zijn op twee belangrijke rollen.

De eerste rol is die van patiënten begeleidster ofwel gastvrouw, waarin zij zorgt voor de opvang en begeleiding van de patiënt gedurende de tandheelkundige behandeling.

De tweede rol is die van klinisch assistente waarbij de hoofdtaak is de efficiency voor de tandarts te optimaliseren.

Doelgroepen

Klinisch assistentes die in een meerkamerpraktijk (gaan) werken.

Onderwerpen

Planning

Het werken in een meerkamerplanning vraagt om een specifieke aanpak om te zorgen dat patiënten op tijd worden geholpen en de stoel verlaten. U leert wat u moet doen om dit voor elkaar te krijgen. Bovendien krijgt u tips om uw tandarts aan te sturen zodat deze ook weet hoe hij of zij op tijd kan werken. U leert de principes van een meerkamerplanning en krijgt veel waardevolle tips die u kunnen helpen de planning niet te verstoren.

Gastvrouw

Of de patiënt uw tandarts(praktijk) goed beoordeeld of niet hangt van veel zaken af. Over het algemeen kan men de kwaliteit van de tandheelkunde moeilijk beoordelen. Het oordeel zal dan ook voor het grootste deel afhangen van de wijze waarop de patiënt wordt benaderd. U heeft daar een belangrijke rol in. In deze cursus leert u hoe u de patiënten met een goed gevoel naar buiten kan laten gaan, ondanks dat het merendeel van de patiënten nu niet ‘staan te juichen als ze weer naar de tandarts moeten’.

Efficiëntie

In de meeste tandartspraktijken gaat veel tijd verloren door inefficiënt werken. Door een betere werkorganisatie, werkplek inrichting en de al eerder genoemde meerkamerplanning, kan de efficiency sterk worden verbeterd.  U krijgt richtlijnen over hoe de kamer het beste kan worden ingericht. U leert hoe heel effectief en veilig gewerkt kan worden volgens het ‘four-handed’ principe. In een meerkamerpraktijk is delegeren een belangrijk aspect. In deze cursus leert u welke taken gedelegeerd zouden kunnen worden en hoe u samenwerkt met de tandarts.

Helpen de patiënt beslissen

Veel patiënten vinden het lastig om ja of nee te zeggen tegen een door de tandarts voorgesteld behandelplan. Vaak hoort u de vraag stellen; ‘Wat vindt u dat ik moet doen?’ De verleiding is groot om dan de beslissing voor de patiënt te nemen. Belangrijk is echter dat de patiënt zelf beslist en ervan overtuigd is dat de juiste keuze wordt gemaakt. U krijgt inzicht in het beslissingsproces bij de patiënt en leert hoe u het beste kunt communiceren met de patiënt.

 

Werkwijze

Tijdens de cursus wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continue af.

Duur

Deze cursus duurt twee aaneengesloten dagen.

Resultaat

U bent na deze intensieve cursus in staat om:

Efficiënter te en op tijd te werken in een meerkamerpraktijk.

Beter te communiceren met patiënten

Op de juiste wijze te communiceren met uw tandarts om deze ook op tijd te laten werken.

 

Uw investering

Uw investering voor deze tweedaagse cursus bedraagt € 1.590,= vrij van BTW inclusief verblijfskosten op de dag en deelnemersmateriaal.

Uw cursusleider

Verry van Rossum

Deze training wordt verzorgd door Verry van Rossum. Hij zal u op inspirerende wijze leren hoe u in een meerkamerpraktijk goed kunt functioneren. Hij heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring in het verbeteren van de organisatie in tandartspraktijken. Daarvoor was hij zelfstandig trainer-coach en consultant, actief in verbetertrajecten voor commerciële- en overheidsorganisaties.

Cursus data  2023

 

Cursusdata op aanvraag.

Klik hier voor het Inschrijfformulier