Waarom praktijkbegeleiding?

Er kunnen verschillende redenen zijn om praktijkbegeleiding te overwegen.

– Na vele management cursussen gevolgd te hebben heeft u nog steeds niet het gewenste resultaat.

– U gaat uw praktijk uitbreiden

– U start een nieuwe praktijk

– Uw assistentes blijven ontevreden

– U ziet dat het financieel niet goed gaat

Verschillende redenen om veranderingen door te voeren.

Veel tandartsen vinden het moeilijk om de zo gewenste veranderingen in de praktijk door te voeren.

Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste bent u zelf als tandarts de belangrijkste ‘productiemedewerker’ waardoor het moeilijk wordt om daarnaast ook nog eens veranderingen door te voeren en uw medewerkers te coachen. De tweede reden is uw eigen gedrag. Bent u bijvoorbeeld een perfectionist, dan is taken delegeren meestal niet een van uw best ontwikkelde vaardigheden.

Toch wilt u uw praktijk nu eindelijk eens goed op de rit hebben. Dan is nu het juiste moment gekomen om ons in te schakelen en een begeleidingstraject te starten.

Werkwijze 

Na een eerste gesprek waarin uw huidige en gewenste praktijksituatie wordt besproken, volgt er een uitgebreide analyse van uw praktijk (Zie onder Praktijkanalyse). Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd en wordt bekeken welke verbeteringen PDI bij u in de praktijk kan realiseren. Tevens wordt een verlies en winst berekening gemaakt van één of meer scenario’s.

De uitkomsten van de analyse worden met u besproken en berekeningen doorgenomen. U krijgt tevens te horen hoe lang het begeleidingstraject gaat duren om het gewenste resultaat te halen.

Belangrijk uitgangspunt bij een begeleidingstraject is dat de investering die u doet, in dezelfde periode terug verdiend moet worden. Lukt dit niet dan kan dat een reden zijn om niet met een traject te starten.

De tijdsduur van een praktijkbegeleiding is afhankelijk van de uitgangspositie en de doelstellingen. Over het algemeen zijn dit trajecten over een langere periode. U zult begrijpen dat veranderingen niet in een ‘paar dagen’ tot stand kunnen komen.
Gedurende het traject is een PDI medewerker één keer per week bij u in de praktijk om nieuwe werkmethodieken te leren en bij te sturen waar nodig. Zo wordt de gehele praktijkorganisatie onder handen genomen. Het eindresultaat is een praktijk die een goede productie heeft, waar elke medewerker met verantwoordelijkheid en plezier werkt en die financieel gezond is.

U hebt een praktijk die toekomstbestendig is en kan zorgen voor een goede financiële toekomst van de praktijkhouder.